1. Какво представлява фундаментната плоча

Фундаментната плоча е вид основа, която може да се използва вместо лентови и точкови основи. Фундаментната плоча не е същото като стоманобетонната плоча над т. нар. нулева или “мъртва” плоча, тъй като стоманобетонната плоча се изпълнява над точкови и поясни фундаменти само като фундамент, но няма никаква носеща или статична функция . Едва над нея идват другите слоеве, тоест основната плоча и подовете. Стоманобетонната плоча е и много по-тънка от фундаментната плоча и е с дебелина от само 10 до 15 cm (популярно наричан тънък бетон), докато дебелината на фундаментната плоча едва започва от 30 cm.

2. Видове фундаментни плочи

Видовете фундаментни плочи се различават предимно според метода на изпълнение на топлоизолацията. Топлоизолацията може да се постави под или над фундаментната плоча, като и двата варианта имат своите предимства и недостатъци. През последните години все по-често се използва т. нар. плаваща основна плоча, тъй като под нея се поставя топлоизолация, така че се получава така, че плочата “плува” над нея.

Възниква въпросът как да се изпълни фундаментната плоча. Има няколко варианта и всеки от тях има своите предимства и недостатъци.

3. Плаващи фундаментни плочи – изолация под плочата

3.1. Плаващата фундаментна плоча е изключително енергийно ефективна

Изпълнението на фундаментна плоча с изолация под бетонната плоча се използва за нискоенергийни къщи, които трябва да отговарят на много строги изисквания по отношение на топлинната ефективност. Този тип конструкция се нарича още плаваща фундаментна плоча. Предимството на този метод на строителство е, че напълно се избягва образуването на термомостове и възможността за проникване на влага в конструкцията.

3.2. Недостатъци на плаващата фундаментна плоча

„Недостатъкът“ на топлоизолацията под плочата е, че е по-скъпа. Проблемът възниква при полагането на механичните инсталации над плочата, което налага по-голяма височина поради необходимия 2 % наклон или наклон при поставянето на канализацията. Тъй като проводите не може да се поставят над плочата, трябва да се направят отвори и тръбите да се прокарат под плочата. Следователно, този метод на строителство е по-скъп, а по-високата цена се дължи и на добавянето на XPS и хидроизолация.

3.3. Изпълнение на топлоизолация и хидроизолация на фундаментна плоча

Топлоизолация: Под плочата се поставя XPS топлоизолация 2 х 12 cm или 2 х 10 cm. Фундаментната плоча трябва да бъде защитена с XPS, който е специално проектиран за тази цел, тоест да издържа на големи натоварвания и да е устойчив на влага. Има няколко вида и размера на тези видове плочи, въпреки че са сходни по структура и състав и се произвеждат от много производители, така че изборът зависи от това, което проектантът прецени за благоприятно и по-целесъобразно.

Хидроизолация: хидроизолацията обикновено се постига със самозалепваща се битумна хидроизолация, полиолефиново фолио (POF), разпенен EPDM или други продукти. Важно е да ги поставите между първия и втория слой. Затова, хидроизолацията се поставя между топлоизолационния слой и фундаментната плоча, но ако се направи върху плочата, стоманобетонът би трябвало да съхне много по-дълго. В противен случай такова приложение не се препоръчва.

Изграждането на фундаментна плоча с изолация под плочата се счита за енергийно по-ефективно, поради което днес все повече изпълнители го препоръчват

4. Фундаментни плочи с изолация над плочата

4.1. Изпълнението на такава фундаментна плоча е по-лесно

Изпълнението на топлоизолация на фундаментната плоча над плочата е технически по-лесно от изпълнението на топлоизолация на фундаментната плоча под плочата. Първо се излива плочата, а след това просто се полага топлоизолация върху нея, всъщност се нареждат плочи XPS. Топлоизолацията над плочата беше най-разпространеното решение доскоро и някои изпълнители вероятно ще го предложат. Предимството на този тип конструкция е, че тръбите лесно се прокарват по протежение на поставената топлоизолация, а и отворите през плочата са значително по-малко, което прави цялата работа с по-ниска цена.

4.2. Фундаментните плочи с изолация над плочата не са толкова енергийно ефективни

Недостатъкът на топлоизолацията над фундаментната плоча се изразява в това, че долната част на бетонната плоча е открита, т.е. оголена и това може да предизвика образуването на термомост през стените. Именно поради тази причина този тип строителство не е подходящо за нискоенергийни и пасивни къщи и днес все повече се изоставя. Дори ако на пръв поглед е по-евтино и по-лесно за работа, това може да доведе до много проблеми, ремонтът на които ще струва много повече отколкото би коствало изграждането на плаваща фундаментна плоча. Такава конструкция е потенциално по-подходяща за много сухи и горещи помещения, където нуждата от топлоизолация е минимална.

4.3. Изпълнение на топлоизолация и хидроизолация

Топлоизолация: XPS, която се полага върху плоча е с дебелина 2 х 12, 2 х 15 или 2 х 10 cm. Минималната препоръчителна дебелина е 20 cm.

Хидроизолация: хидроизолацията се полага под плочата, за да не се увреди конструкцията от влагата. Недостатъкът на този начин на работа е по-дългото време, което е необходимо за съхнене на плочата.

5. Изолация под и над фундаментната плоча

Последното решение е комбинация от предимствата на двата метода на строителство. Топлоизолацията над плочата позволява по-лесно разпределение на проводите на инсталациите. Въпреки че 5 cm са достатъчни, ние препоръчваме слой топлоизолация с дебелина 10 или 12 cm. Топлоизолацията под плочата трябва да е малко по-дебела – поне 15-20 cm, за да предпази успешно сградата от топлинни загуби и да предотврати създаването на термомостове, които освен повишено разсейване на енергия предизвикват и появата на